Technická univerzita Chemnitz

Das Hauptgebäude der TU Chemnitz in der Straße der Nationen.
Das Neue Hörsaalgebäude an der Reichenhainer Straße.

Technická univerzita Chemnitz

Technická univerzita v centru chemnitzského regionu je domovem více než 11 400 studentů z 91 zemí – během 25 let se počet studentů zvýšil asi o 4000. S asi 2300 zaměstnanci v oblasti vědy, techniky a správy je Technická univerzita Chemnitz jedním z nejdůležitějších zaměstnavatelů v regionu. Ve výzkumu i vzdělávání zastupuje tři klíčové oblasti kompetencí: „Materiály a inteligentní systémy“, „Výroba a lehká konstrukce s efektivním využitím zdrojů“ a „Člověk a technika“, v rámci nichž se zpracovávají důležité problémy budoucnosti. Hlavním tématem ekonomického a společenského vývoje je přitom tvorba hodnot, jíž ovlivňují faktory plynoucí zejména z megatrendů jako globalizace, demografický vývoj a dostupnost zdrojů. Výsledkem dosavadního profilování Technické univerzity je v Německu jedinečná kombinace kompetencí, kterou univerzita uplatňuje napříč všemi osmi fakultami. Chemnitz se rozvíjí v mezinárodně uznávané město výzkumu pro budoucí procesy tvorby hodnot a trvale udržitelné zajištění budoucnosti.

V rámci klíčové kompetence „Materiály a inteligentní systémy“ se chemnitzští vědci podílejí na spolkovém excelentním klastru „Center for Advancing Electronics Dresden“ (Centrum pro pokročilou elektroniku v Drážďanech, cfAED). Důležité impulzy přináší například excelentní klastr COOL SILICON „Energeticky efektivní inovace ze Silicon Saxony“. V této oblasti pracuje několik výzkumných skupin. V současné době navíc vzniká na Technické univerzitě „Centrum pro materiály, stavby a integraci nanomembrán“ (MAIN), které je v rámci Evropy jedinečné.

Základem klíčové kompetence „Výroba a lehká konstrukce s efektivním využitím zdrojů“ je práce ve spolkovém excelentním klastru „Technologická fúze pro multifunkční struktury lehké konstrukce“ (MERGE). Tento excelentní klastr dotovaný částkou 34 milionů eur je jediný v celém Německu na progresivním technologickém poli lehké konstrukce. Základy byly položeny mimo jiné v saském špičkovém technologickém klastru „Energeticky efektivní produktové a procesní inovace ve výrobní technice“ (eniPROD), který byl zpracován ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro obráběcí stroje a tvářecí techniku IWU. K tomu přistupuje speciální výzkumná oblast „Vysoce pevné materiály pro lehkou konstrukci na bázi hliníku pro bezpečnostní součásti“ a rovněž ve spolupráci s dalšími vysokými školami a výzkumnými institucemi dvě další výzkumné oblasti přesahující rámec regionu.

Perspektivní je pro Technickou univerzitu Chemnitz narůstající propojení s firmami a výzkumnými institucemi vědeckého regionu Chemnitz. Společně s mimouniverzitními výzkumnými institucemi a přidruženými instituty Technické univerzity, s městskou správou a ekonomickými partnery vytváří univerzita ideální podmínky, které spojují vzdělání zaměřené na praxi se základním a aplikovaným výzkumem. Dobré podmínky pro vykročení z posluchárny do samostatného působení nabízí síť zakladatelů firem SAXEED na Technické univerzitě a Technologické centrum Chemnitz, s jehož pomocí bylo od roku 2002 vytvořeno asi 200 nových firem s více než 900 pracovními místy. To přispělo k tomu, že Technická univerzita Chemnitz je považována za jednu z nejlepších zakladatelských vysokých škol v Německu. Chemnitzská univerzita navíc poskytuje významné impulzy pro kulturní a sociální rozvoj města i regionu.

Vytváření sítí kontaktů je na Technické univerzitě Chemnitz prioritou, a to v ekonomickém, vědeckém, kulturním, sportovním i sociálním prostředí. Příkladem je Smart Systems Campus, který vznikl v roce 2009 v bezprostřední blízkosti univerzitního kampusu. Patří k němu novostavba Institutu fyziky Technické univerzity s čistými prostorami Centra pro mikrotechnologie, Fraunhoferův ústav pro elektronické nanosystémy ENAS, budova pro start-upy i komerční plochy. Na mezinárodní úrovni spolupracuje chemnitzská univerzita se 130 partnerskými zařízeními na všech kontinentech. Patří k nim i mezinárodní univerzitní síť „Academic Consortium for the 21st Century“ (AC21).
 

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/