Technologia i badania

Technologie Centrum Chemnitz

Jako spółka zależna miasta Chemnitz oraz Uniwersytetu Technicznego Chemnitz, Technologie Centrum Chemnitz GmbH (TCC) zobowiązane jest do wspierania młodych przedsiębiorstw, w szczególności ze środowiska instytucji naukowych. Celem TCC GmbH jest wspieranie przy tworzeniu przedsiębiorstw, a także pomoc w utrwalaniu pozycji i rozwoju. TCC GmbH przejmuje tym samym część zadań gminnego wsparcia przedsiębiorczości.

Szczególną korzyść dla zorientowanych na rozwój technologii przedsiębiorstw stanowi środowisko łączące oferty związane z doradztwem i tworzeniem sieci z doskonałą infrastrukturą oraz elastycznym wykorzystaniem pomieszczeń. Najnowszą ofertą, przeznaczoną szczególnie dla założycieli przedsiębiorstw z branży kreatywnej oraz środowiska uniwersyteckiego, jest otwarty w 2014 roku inkubator przedsiębiorczości, który oprócz przestrzeni biurowej oferuje także możliwość co-workingu. TCC GmbH dysponuje w Chemnitz czterema lokalizacjami, obejmującymi łącznie 15 tysięcy m² powierzchni biurowych, laboratoryjnych i warsztatowych.

Smart Systems Campus

Wraz z Smart Systems Campus powstała w Chemnitz sieć łącząca rozwiązania technologii mikrosystemów. Przestronny park technologiczny o powierzchni prawie 4,5 hektara łączy na krótkich, bezpośrednich odcinkach renomowane instytucje naukowo-techniczne z duchem założycielskim, przedsiębiorczością i ożywieniem gospodarczym.

Ścisłe powiązanie nauki, badań i przemysłu jest nie tylko wizją, lecz także konkretną treścią i realizowaną strategią. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się bowiem Uniwersytet Techniczny Chemnitz, Instytuty Fraunhofera oraz zlokalizowane na terenie przemysłowym przedsiębiorstwa z branży technologii mikrosystemowej.


Budynek przeznaczony dla start-upów oferuje ok. 2,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej dla 15 nowo powstających przedsiębiorstw. Na obszarze przeznaczonym na laboratoria o powierzchni 1,5 tysiąca metrów kwadratowych przedsiębiorstwa mają do dyspozycji specyficzne wyposażenie, które może zostać dostosowane do specjalnych wymogów poszczególnych użytkowników.

 

W instytucjach badawczych i rozwojowych należących do Smart Systems Campus możliwa jest optymalna współpraca z renomowanymi przedsiębiorstwami oraz zlokalizowanymi tam organizacjami badawczymi. Podstawą jest wspólne korzystanie z obiektów, wyposażenia lub placówek dalszego kształcenia.

 

Do renomowanych jednostek badawczo-rozwojowych na terenie kampusu należą Instytut Fraunhofera ds. Nanosystemów Elektronicznych (ENAS) oraz wydziały Elektrotechniki/Informatyki i budowy maszyn TU Chemnitz wraz z Centrum Mikrotechnologii oraz Instytut Technik Drukarskich i Medialnych.

Cookie Einstellungen

Wir verwenden auf dieser Website mehrere Arten von Cookies, um Ihnen ein optimales Online-Erlebnis zu ermöglichen, die Nutzerfreundlichkeit unseres Portals zu erhöhen und unsere Kommunikation mit Ihnen stetig zu verbessern. Sie können entscheiden, welche Kategorien Sie zulassen möchten und welche nicht (mehr dazu unter „Individuelle Einstellung“).
Name Verwendung Laufzeit
privacylayer Statusvereinbarung Cookie-Hinweis 1 Jahr
cc_accessibility Kontrasteinstellungen Ende der Session
cc_attention_notice Optionale Einblendung wichtiger Informationen. 5 Minuten
Name Verwendung Laufzeit
_pk_id Matomo 13 Monate
_pk_ref Matomo 6 Monate
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Matomo 30 Minuten

Datenschutzerklärung von Matomo: https://matomo.org/privacy/